Leerlingen van het Segbroek College leveren een fantastische prestatie: een marathon in de nacht voor Local Heroes

Leerlingen van het Segbroek College leveren een fantastische prestatie: een marathon in de nacht voor Local Heroes

21 leerlingen  onder leiding van Ted Bruggeling verzamelen  op donderdagavond 19 december om 23 uur op  het CS in Den Haag om naar Rotterdam te gaan. Daar begint de wandeltocht op de marathonafstand van meer dan 42 kilometer via het Westland naar het Segbroek College in Den Haag. Een nachtelijke tocht , mooi en spannend. 20 december om 9 uur ’s ochtends komen de wandelaars vermoeid  maar tevreden op het Segbroek College aan met een bedrag van 390 euro voor Local Heroes.  Veel dank: jullie zijn echte helden.

Winners girls highschool, Keringet Kenia

Winners girls highschool, Keringet Kenia

De Keringet Winners Girls Highschool is opgericht  vanuit de passie voor hardlopen en voor onderwijs aan meisjes. Meisjes met hardlooptalent kunnen op deze school samen trainen onder leiding van een professionele coach. De school werkt hierbij samen met de Stichting Samen Succes en Global Sports Communication van voormalig hardloper Jos Hermens. Door onderwijs en hardlopen te combineren, kunnen de meisjes ook na hun hardloopcarrière een zelfstandig bestaan opbouwen.

Local Heroes heeft in de opbouwfase de school jaarlijks gesteund bij de bouw van lokalen en de aanschaf van schoolmeubilair en lesmaterialen. Inmiddels hebben de eerste leerlingen de school met een diploma verlaten. Na de intensieve opbouwfase van de school kan nu geïnvesteerd worden in kleine kwaliteitsverbeteringen.

Veel meisjes op de school zijn van arme komaf. Het betalen van schoolgeld is voor een deel van de studenten niet haalbaar. Local Heroes sponsort hen, zodat de meisjes toch hun talenten kunnen ontwikkelen.

De atletes hebben de afgelopen jaren mooie resultaten behaald. Ze zijn uitgekomen op nationale, Afrikaanse en wereldkampioenschappen. Faith Kipyegon nam zelfs deel aan de Olympische Spelen en heeft dit jaar al enkele 1500m wedstrijden van de prestigieuze Diamond League op haar naam geschreven. Met dergelijke aansprekende resultaten inspireren de meisjes anderen.

Sponsoring:

Lokale instanties hebben de school verzocht 21 zeer getalenteerde maar arme meisjes op onze school aan te nemen. Ze kunnen het schoolgeld niet betalen, maar de meisjes hebben veel talent. (Sommigen voor hardlopen, anderen voor studeren). Inmiddels hebben wij 18 meisjes in de eerste klas geplaatst en drie meisjes in de tweede. (bekijk hier de aanvraag voor de 21 zeer getalenteerde maar arme meisjes)

Kosten: 21 x € 300 schoolgeld per jaar = € 6.300.

Er is onderhoud aan de school noodzakelijk: de ‘toiletten’ zijn aan vernieuwing toe, de keuken moet uitgebreid i.v.m. toegenomen aantallen studentes, hier en daar moet geverfd worden. Geschatte kosten: 3000 euro.

Het salaris van de docenten is al vele jaren niet gestegen. Om de goede docenten te behouden, is salarisverhoging zeer gewenst. Dit willen wij graag vanaf september effectueren. Geraamde kosten: € 2000 op jaarbasis

Naast de beurzen, uitbreidingskosten en salarisverhoging hebben wij nog enkele wensen op ons lijstje staan, zoals extra sciencemateriaal voor de examens en een training voor examenkandidaten, maar deze hebben vooralsnog geen prioriteit. Het belangrijkste is het schoolgeld van de meisjes.

Dit project heeft de volgende sponsormogelijkheden:

  • € 10.000 voor de bouw van een scheikundelokaal

  • € 4.000 voor Instrumenten/materialen voor scheikundelessen

  • € 1.200 voor elektriciteit voor het scheikundelokaal

  • € 500 voor boeken voor examens voor alle klassen

  • € 1.500 voor een toiletgroep met drie gescheiden toiletten

  • € 6.300 Schoolgeld voor (21) leerlingen met slechte leefomstandigheden


Uit de nieuwsbrief van de Stichting Samen Succes over wat er afgelopen jaar op Keringet is gebeurd:

Dit jaar zitten er ruim twintig getalenteerde hardloopsters op de school. Omdat in het lesrooster rekening wordt gehouden met det trainingstijden en wedstrijden, kunnen zij het hardlopen goed combineren met schoolgaan. Zij trainen gezamenlijk en op deze manier kunnen zij elkaar steunen en sterker maken. De hardloopsters overnachten onder verantwoordelijkheid van het schoolhoofd in een trainingskampje vlakbij de school.

Dit jaar zijn er dertig eerstejaars studenten. In totaal zijn er 110 leerlingen en twaalf personeelsleden, inclusief manager Levina, schoolhoofd Marilyn en kokkin Leah. De schoolpopulatie groeit gestaag. Graag zou de school ook slaapmogelijkheid aan de andere leerlingen bieden, hiervoor onderzoekt de school de (sponsor)mogelijkheden. We voorzien dan een grotere toestroom van studentes. Het reizen van en naar de school brengt namelijk risico’s met zich mee. Meisjes kunnen onderweg lastiggevallen worden door jongens (met ongewenste zwangerschap tot gevolg). Bovendien scheelt het veel tijd. Als de meisjes op school kunnen blijven, kunnen ze deze tijd aan studeren besteden, wat een gunstig effect heeft op de resultaten.

Local Heroes heeft de meisjesschool de afgelopen tijd weer zeer goed ondersteund. Zij organiseert hiervoor allerlei activiteiten, zoals een sponsorloop op het Rijnlands Lyceum en de Berenloop op Terschelling. Het gedoneerde geld is onder andere besteed aan beurzen voor 21 zeer getalenteerde, maar arme meisjes. Voor velen betekende het verkrijgen van de beurs dat niet langer thuis hoeven te blijven. Ze zijn zeer gemotiveerd en kunnen nu hun talenten ontplooien. Via goede (leer)prestaties dragen zij bij aan het succes van de school.

Omdat de schoolpopulatie de afgelopen jaren is toegenomen, waren er meer leermiddelen nodig. Van de bijdrage van Local Heroes kon de school leerboeken, schoolbanken en materiaal voor de science-vakken aanschaffen. Erg praktisch was bovendien de donatie voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor is het nu mogelijk om een computer en printer/copier op de school te gebruiken. Een grote aanwinst!

Sportveld St. Anthonyschool Ethiopië

Sportveld St. Anthonyschool Ethiopië

In 2014 en 2015 heeft Local Heroes 15.000 euro bijgedragen aan de realisatie van het sportveld van de St. Anthonyschool.

Het ‘nieuwe’ sportveld wordt door meer dan 1.000 leerlingen gebruikt. Niet allleen de kinderen van de school maken gebruik van het sportveld maar ook kinderen uit de omgeving. De school valt onder het Bisdom van Emdibir, zoals ook de Dakuna Clinic.

In 2015 is het sportveld officieel geopend.

Sponsormogelijkheden

  • Uitbreiding met kleedgelegenheid 5.000 euro

Dakuna Kliniek in Attat, Ethiopië

Dakuna Kliniek in Attat, Ethiopië

In samenwerking met Cordaid heeft Local Heroes zich ingezet voor de (her)bouw van de Dakuna Clinic. De nieuwe kliniek is in 2014 in gebruik genomen

In het berggebied rond Attat (175 km Zuid-West van Addis) leeft vooral zeer arme boerenbevolking. Met name vrouwen en jonge kinderen hebben het zwaar, de meest kwestbare groep.  De Gezondheids- en HIV Aids Unit van Emdibir Catholic Secretariat is verantwoordelijk voor het coördineren van 6 gezondheidsklinieken en een ziekenhuis.

Een van de klinieken is de Dakuna Clinic. De Dakuna Clinic bestaat al ruim 30 jaar en houdt zich bezig met moeder- en kindzorg, controles bij zwangeren en vaccinaties voor kinderen onder de vijf jaar. De zorg voor moeder en kind in de kliniek is van goede kwaliteit en staat goed aangeschreven. Moeders en kinderen worden geholpen en indien nodig doorverwezen naar het ziekenhuis in Attat. De kans dat een vrouw haar zwangerschap of de bevalling overleeft bij complicaties is hierdoor veel groter dan in gebieden zonder klinieken.  12.374 mensen zijn aangewezen op de Dakuna Clinic.

Om de bouw van deze kliniek te realiseren heeft Local Heroes 30.000 euro bijgedragen aan de bouw van de kliniek.

In 2015 heeft Local Heroes ruim 4.000 euro bijgedragen aan de inrichting van de Dakuna Clinic.

Sponsormogelijkheden

De kliniek zou graag naast de Dakuna Clinic een overkapping realiseren waar ouders met kinderen kunnen wachten en zo mogelijk eten kunnen bereiden. Vaak moeten de ouders en kinderen kilometers lopen om de kliniek te bereiken en ook de weg weer terug afleggen.

  • Realiseren van een overkapping 10.000 euro

Beza Youth Health And Counseling Center

Beza Youth Health And Counseling Center

BEZA gezondheids jeugd en adviescentrum (BYHCC) is opgericht in 2001 als een niet politieke, niet-religieuze en zonder winstoogmerk geregistreerde organisatie. Werkt aan armoedebestrijdingsprogramma om de gezondheid en de levensomstandigheden te verbeteren van de meest kwetsbare groepen.

BEZA heeft totaal 73 projecten waar op verschillende manieren een bijdrage wordt geleverd. De projecten hebben gemeen dat er voorlichting wordt gegeven en informatie wordt verstrekt. Veelal stellen ze andere lokale mensen als voorbeeld.

Een belangrijke doelstelling van BEZA is de beschikbare gezondheidszorg toegankelijker maken. De gezondheidszorg is gericht op een veilig moederschap, reproductieve gezondheidszorg. Dit doet BEZA o.a. door het versterken van lokale initiatieven zoals koffieceremonies. Tijdens deze (traditionele) ceremonies wordt kennisovergedragen en veilig moederschap onder de aandacht worden gebracht. Betere toegang tot gezinsplanning, met name vrouwen in het platteland en de jeugd.

Het bereik is hierdoor aanzienlijk groter. 80% van de bevolking in het gebied rond Yirgalem leeft onder de armoedegrens.

BEZA werkt met gezondheidswerkers die d.m.v. training voorlichting geven op lokaal niveau. Op allerlei manieren worden ouders, familieleden, jongeren bereikt.

Het opzetten van verschillende communicatiekanalen tussen jongeren en volwassenen d.m.v. clubs en binnenschoolse – en buitenschoolse activiteiten.

Local Heroes heeft  in 2015 10.000 euro bijgedragen om met name via sportactiviteiten jongeren te bereiken.