ANBI status

Local Heroes voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een “Algemeen Nut Beogende instelling”, oftewel ANBI

Deze goedkeuring is belangrijk omdat alleen schenkingen van de belasting kunnen worden afgetrokken als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat wij geen schenk- en/of erfbelasting betalen over de ontvangen schenkingen. Alle gelden komen daadwerkelijk ten goede aan onze projecten in Afrika.