Beza Youth Health And Counseling Center

BEZA gezondheids jeugd en adviescentrum (BYHCC) is opgericht in 2001 als een niet politieke, niet-religieuze en zonder winstoogmerk geregistreerde organisatie. Werkt aan armoedebestrijdingsprogramma om de gezondheid en de levensomstandigheden te verbeteren van de meest kwetsbare groepen.

BEZA heeft totaal 73 projecten waar op verschillende manieren een bijdrage wordt geleverd. De projecten hebben gemeen dat er voorlichting wordt gegeven en informatie wordt verstrekt. Veelal stellen ze andere lokale mensen als voorbeeld.

Een belangrijke doelstelling van BEZA is de beschikbare gezondheidszorg toegankelijker maken. De gezondheidszorg is gericht op een veilig moederschap, reproductieve gezondheidszorg. Dit doet BEZA o.a. door het versterken van lokale initiatieven zoals koffieceremonies. Tijdens deze (traditionele) ceremonies wordt kennisovergedragen en veilig moederschap onder de aandacht worden gebracht. Betere toegang tot gezinsplanning, met name vrouwen in het platteland en de jeugd.

Het bereik is hierdoor aanzienlijk groter. 80% van de bevolking in het gebied rond Yirgalem leeft onder de armoedegrens.

BEZA werkt met gezondheidswerkers die d.m.v. training voorlichting geven op lokaal niveau. Op allerlei manieren worden ouders, familieleden, jongeren bereikt.

Het opzetten van verschillende communicatiekanalen tussen jongeren en volwassenen d.m.v. clubs en binnenschoolse – en buitenschoolse activiteiten.

Local Heroes heeft  in 2015 10.000 euro bijgedragen om met name via sportactiviteiten jongeren te bereiken.