Junior Camp Lewa’s Children Home

Junior Camp Lewa’s Children Home

In Eldorat, Kenia, wordt in samenwerking met Lewa’s Children Home een juniorkamp gestart voor meisjes en jongens in de leeftijd van 16-19 jaar. De Lewa’s Children Home is een kindertehuis. Op het terrein is een primary school en een secondary school.

Voor het junior camp worden ook kinderen van buitenaf geselecteerd en kinderen van het kindertehuis. Er is ruimte voor 20 atleten.

Het doel is een combinatie van sport en educatie en zorgt voor een stabiele toekomst voor kinderen die het anders niet redden in de maatschappij. Het project wordt mede geïnitieerd door Global Sports Communication. Local Heroes gaat dit project de komende jaren mede financieren.

Kibet4Kids

Kibet4Kids

Kibet4Kids zet zich in Kenia in voor kinderen aan de onderkant van de samenleving.

Een van de projecten van Kibet4Kids is het ondersteunen van een kostschool voor verstandelijke gehandicapte kinderen, de Mindililwo Special School.

Local Heroes heeft dit project gesteund en heeft een bedrag ter beschikking gesteld voor sport- en spelmateriaal.

Ook in 2021 is Local Heroes bereid een project van Kibet4Kids te ondersteunen.