Local Heroes voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een "Algemeen Nut Beogende instelling", oftewel ANBI

Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als vriend alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen. Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan onze projecten in Afrika.